Remedial Teaching

“Leren doe je niet even, leren doe je je hele leven”

Leren is een proces dat bij ieder persoon anders en in een eigen tempo verloopt. Verschillende factoren spelen daarbij een rol, zoals bijv. leeftijd, rijping, ervaring, erfelijkheid, een veilige omgeving enz.

Remedial Teaching (R.T.) betekent “herstellend leren”. Daar waar de hiaten zitten in het leerproces, kan met intensieve en afgestemde begeleiding dit hersteld worden. Daarnaast biedt R.T. de mogelijkheid om te ontdekken wat een kind nodig heeft om tot leren te komen. Er is ruimte voor het kind om gezien en gehoord te worden, wat werken en leren een stuk prettiger maakt.

Scholen zijn verplicht om de kerndoelen in het onderwijs over te brengen aan de kinderen, binnen de tijd dat het kind op de basisschool zit. Het leertempo en de (toenemende) druk om hoge toetsscores te halen, kan bij kinderen en hun ouders, maar ook bij de leerkrachten stress en frustratie opleveren.

Ik ben beschikbaar voor ouders en voor scholen (bijv. voor het verzorgen van onderwijs ondersteunende arrangementen). In overleg kan de R.T. op school en onder schooltijd plaatsvinden, maar ook buiten schooltijd en op een andere locatie (bijv. op kantoor of bij het kind thuis). Extra begeleiding tijdens de schoolvakanties behoort ook tot de mogelijkheden.