Coaching

Een oplossing vinden begint bij luisteren en (h)erkennen met oor en hart

Kinderen kunnen (een tijdje) niet lekker in hun vel zitten. Soms is de reden bekend en soms (nog) niet. De meest voorkomende reden om hulp in te schakelen zijn:

  • concentratieproblemen
  • pesten/gepest worden
  • faalangst
  • boosheid
  • (hoog)gevoeligheid
  • verdriet
  • weinig zelfvertrouwen
  • moeite met sociale contacten
  • scheiding
  • problemen binnen het gezin

De ouder(s) kan/kunnen er dan voor kiezen om naar een kinder- en opvoedcoach te gaan. De voordelen van deze vorm van coaching:
– het is laagdrempeling (coaching is geen therapie)
– het is geschikt voor zowel het kind als de ouder(s)
– het is kortdurende hulp (maximaal 8 sessies)
– er is geen diagnose of verwijzing nodig om hulp te kunnen krijgen. Er worden geen diagnoses gesteld.

Tijdens de sessie wordt 1 probleem behandeld, waarbij de nadruk ligt op het vinden van een oplossing en/of mogelijkheid, vanuit het kind en/of de ouder(s) zelf.

De eerste sessie vindt altijd plaats met alleen de ouder(s). In niet alle gevallen is het noodzakelijk dat het kind zelf gecoacht moet worden, dat hangt van het probleem af en ook van de leeftijd van het kind. Is het kind jonger dan 7 jaar, ga ik alleen met de ouder(s) in gesprek. Ook pubers en adolescenten (t/m 21 jaar) zijn van harte welkom. Bij kindercoaching zal er met het kind overlegd worden of de ouder(s) erbij mag/mogen blijven. Vaak kiezen kinderen ervoor dat de ouder(s) tijdens de sessie erbij blijft/blijven.

De tijd en locatie van de coaching wordt in overleg bepaald, bij de ouder(s) thuis behoort tot de mogelijkheden.