Welkom

Welkom bij “Dit Kan Jij Wel”, de praktijk voor Remedial Teaching, Huiswerk begeleiding en Kinder- en Opvoedcoaching.

Ieder mens leert en groeit in een eigen tempo en op een eigen manier. Het is fantastisch om te zien hoe iemand groeit door aandacht, begrip, geduld en afstemming. En op deze manier te ontdekken waar talenten en sterke punten liggen. Werken vanuit mogelijkheden en oplossingen, de focus leggen op wat iemand wél kan: dat is mijn motto.

Hier kunt u terecht voor hulp en begeleiding bij:

 • de schoolvakken van de basisschool (o.a. rekenen, taal, spelling, (begrijpend en technisch) lezen en schrijven)
 • huiswerkbegeleiding en planning (voor de basisschool en de brugklas)
 • kindercoaching
 • opvoedcoaching

 • Heeft u vragen, of wilt u een afspraak maken, neem dan gerust contact met mij op: info@ditkanjijwel.nl of 06-42329179. Ik kijk graag wat ik voor u en uw kind kan betekenen!

  Over mij

  Mijn naam is Joleine Latour. Met 24 jaar ervaring als leerkracht en remedial teacher in het basisonderwijs, heb ik al vele kinderen van verschillende leeftijden mogen ondersteunen. Daarbij ontdekte ik hoe mooi het is als een kind opbloeit wanneer het gezien, begrepen en gehoord wordt. Door mijn empatische en geduldige aanpak, voorzien van een vleugje humor, ervaart het kind dat het tot meer in staat is dan hij of zij voorheen had aangenomen.

  Omdat ik niet alleen kinderen, maar ook hun ouders wil helpen, heb ik de opleiding tot kindercoach en opvoedcoach gevolgd bij Centrum Tea Adema en deze eind 2017 succesvol afgerond. Dat bleek een hele mooie aanvulling te zijn op de kennis en ervaring die ik al met kinderen en hun ouders had opgedaan.

  Verder ben ik een trotse moeder van 2 kinderen; de jongste zit op het VO en de oudste studeert. Binnen ons gezin hebben we te maken met de nodige uitdagingen (autisme, ADHD en hechtingsproblemen). Dat vergt veel liefde en geduld, maar een betere leerschool kan ik me niet voorstellen.

  Remedial Teaching

  “Leren doe je niet even, leren doe je je hele leven”

  Leren is een proces dat bij ieder persoon anders en in een eigen tempo verloopt. Verschillende factoren spelen daarbij een rol, zoals bijv. leeftijd, rijping, ervaring, erfelijkheid, een veilige omgeving enz.

  Remedial Teaching (R.T.) betekent “herstellend leren”. Daar waar de hiaten zitten in het leerproces, kan met intensieve en afgestemde begeleiding dit hersteld worden. Daarnaast biedt R.T. de mogelijkheid om te ontdekken wat een kind nodig heeft om tot leren te komen. Er is ruimte voor het kind om gezien en gehoord te worden, wat werken en leren een stuk prettiger maakt.

  Scholen zijn verplicht om de kerndoelen in het onderwijs over te brengen aan de kinderen, binnen de tijd dat het kind op de basisschool zit. Het leertempo en de (toenemende) druk om hoge toetsscores te halen, kan bij kinderen en hun ouders, maar ook bij de leerkrachten stress en frustratie opleveren.

  Ik ben beschikbaar voor ouders en voor scholen (bijv. voor het verzorgen van onderwijs ondersteunende arrangementen). In overleg kan de R.T. op school en onder schooltijd plaatsvinden, maar ook buiten schooltijd en op een andere locatie (bijv. op kantoor of bij het kind thuis). Extra begeleiding tijdens de schoolvakanties behoort ook tot de mogelijkheden.

  Coaching

  Een oplossing vinden begint bij luisteren en (h)erkennen met oor en hart

  Kinderen kunnen (een tijdje) niet lekker in hun vel zitten. Soms is de reden bekend en soms (nog) niet. De meest voorkomende reden om hulp in te schakelen zijn:

  • concentratieproblemen
  • pesten/gepest worden
  • faalangst
  • boosheid
  • (hoog)gevoeligheid
  • verdriet
  • weinig zelfvertrouwen
  • moeite met sociale contacten
  • scheiding
  • problemen binnen het gezin

  De ouder(s) kan/kunnen er dan voor kiezen om naar een kinder- en opvoedcoach te gaan. De voordelen van deze vorm van coaching:
  – het is laagdrempeling (coaching is geen therapie)
  – het is geschikt voor zowel het kind als de ouder(s)
  – het is kortdurende hulp (maximaal 8 sessies)
  – er is geen diagnose of verwijzing nodig om hulp te kunnen krijgen. Er worden geen diagnoses gesteld.

  Tijdens de sessie wordt 1 probleem behandeld, waarbij de nadruk ligt op het vinden van een oplossing en/of mogelijkheid, vanuit het kind en/of de ouder(s) zelf.

  De eerste sessie vindt altijd plaats met alleen de ouder(s). In niet alle gevallen is het noodzakelijk dat het kind zelf gecoacht moet worden, dat hangt van het probleem af en ook van de leeftijd van het kind. Is het kind jonger dan 7 jaar, ga ik alleen met de ouder(s) in gesprek. Ook pubers en adolescenten (t/m 21 jaar) zijn van harte welkom. Bij kindercoaching zal er met het kind overlegd worden of de ouder(s) erbij mag/mogen blijven. Vaak kiezen kinderen ervoor dat de ouder(s) tijdens de sessie erbij blijft/blijven.

  De tijd en locatie van de coaching wordt in overleg bepaald, bij de ouder(s) thuis behoort tot de mogelijkheden.